İletişim Hattı +90 324 515 10 55
TİCARET SİCİLİ

Not: Yeni kuruluş veya değişiklik tescilllerinde Yetkili olarak atanan kişiler Mersis - Yetki Kabul İşlemleri linkinin yönlendirmesiyle E-devletten onay vermeleri gerekmektedir.

GERÇEK KİŞİ ŞAHIS KURULUŞ(YENİ KAYIT)

1.MERSİS Başvurusu: https://mersis.gtb.gov.tr/

 1. Hakiki Şahıs Dilekçesi
 2. Noterden veya Ticaret Sicili Müdürlüklerince düzenlenmiş imza beyannamesi. ( 1 Adet )(eski kimlikler için geçerlidir)

  01.03.2022 Tarihinden itibaren Ticaret Sicili Müdürlüğüne imza beyannamesi vermesi gereken gerçek kişilerden yeni kimlik kartı olanların imza beyannameleri İle görevi kabul yazıları MERSİS sistemi üzerinden elektronik ortamda temin edileceğinden ayrıca görevi kabul yazısı ve imza beyannamesi vermesine gerek bulunmamaktadır.(6102 sayılı kanun 40. Maddesi gereğince)

  Yeni TC kimlik sahibi olmayan yetkililer imza beyannamesi ve görevi kabul yazısını eski usulde vermeye devam edecektir.

 3. Vergi levhası fotokopisi
 4. Yevmiye defterinin noter onay sayfasından 1 adet fotokopi

     6.Gerçek kişiler için oda kayıt beyannamesi

 • Vekaletname ile yapılan başvurularda vekaletname aslı Müdürlüğümüzce alınmaktadır. Şahıs kendisi başvurursa imza beyannamesine gerek yoktur.
 • 5362 Sayılı yasaya istinaden Ticaret Siciline ve Ticaret Odasına sadece bilanço esasına göre defter tutan hakiki şahıslar kayıt olabilir. Bu kriterlere uymayan ve İşletme defteri (2. sınıf) tutan kişilerin meslekleri ile ilgili Esnaf Odası mevcut Odamıza kayıtları yapılmayacaktır. Bu kişilerin kayıtlarını mutlaka ilgili Meslek Odasına yaptırmaları gerekmektedir.
 • Şahıs işletmeleri tek bir faaliyet konusu ile kuruluş yapabilirler. Faaliyet konusuna başka bir konu eklenmek istenmesi halinde, Ticaret Sicili Yönetmeliği'nin 44.maddesinin 3.fıkrası gereği yeni bir işletme açılmalıdır.
 • Yabancı uyruklu ise tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti, ayrıca Türkiye’de ikamet ediyor ise noter onaylı ikamet tezkeresi

Ticaret Sicil Menü

Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç
İletişim Tercihi