İletişim Hattı +90 324 515 10 55
Text/HTML
I.Kayıt ve tescil harçları: (Ticari işletme rehni dahil)
1.Ticari işletmenin ve ünvanının tescil ve ilanında:
a)Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde 206,00   
b)Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 590,70  
c)Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 1.331,10  
     
2.Temsile yetkili kılınan kimselerin tescil ve ilanında (Her kişi için):    
a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde 102,10  
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 146,30  
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 323,90  
     
3. Ticaret siciline tescil edilmiş olan vakalardaki değişikliklerin tescilinde:    
 (Ticari işletme rehni ile ilgili vakalar dahil)    
 (Muhteva ile ilgili bulunmayan düzeltmelerden harç alınmaz.)    
 a)Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde 102,10  
 b)Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 146,30  
 c)Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 323,90  
     
4.Kayıt silinmesinde: (Ticari işletme rehni kaydının silinmesi dahil)    
a)Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde 39,80  
b)Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 57,60  
c)Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 102,10  
Şubelerin herbiri (Yabancı müesseselerin Türkiye'deki şubeleri dahil) ayrıca aynı harca tabidir.    
     
II. Kayıt ve belge suretleri ve tasdikname harçları:    
1.Bir ticari işletmeye ait sicil esas defterindeki kayıtların tamamının veya bir kısmının veya memurlukta saklanan  bütün belgelerin örneğinin beher sayfasından (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde:11/1) 10,20  
2.Tasdiknamelerden (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde: 11/2, 104, 105) 34,00
Hızlı Menü

Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç
İletişim Tercihi