İletişim Hattı +90 324 515 10 55
Muhasebe Servisi
Sultan ERDOĞAN
Muhasebe Memuru
+90(324 ) 515 1055 (Dahili: 120)
 1. Birlikçe hazırlanan Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’ne uygun olarak, Odanın varlık, borç ve alacak durumlarının ve değişikliklerinin tespit edilmesi ve değerlendirilmesi ve sonuçlarının belirtilmesini sağlayacak esaslara göre muhasebe kayıtlarını tutmak,
 2. Üyelerin kayıt ücreti ve yıllık munzam aidatların ait olduğu yıllar içinde tahsil edilmesini sağlamak ve zaman aşımına uğramaması için gerekli tedbirleri almak,
 3. Odanın her türlü alacak ve haklarını takip etmek ve bunların tahsil işleri yürütmek.
 4. Yıllık bütçe kesin hesap ve bunlara ilişkin raporlar ile aylık muvazene cetvellerini hazırlamak tahsisatı biten veya bitmek üzere olan bütçe ve fasıl maddeleri arasında yapılacak aktarma tekliflerini hazırlamak,
 5. Sarfiyatın bütçeye, mevzuat ve bu yönetmelik hükümleri ile Meclis ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak yapılması için tediye fişlerini düzenlemek, bu fişlere göre ödemeleri yapmak ve gerekli belgeleri saklamak,
 6. Odaya ait menkul kıymetler, gayrimenkullerle ilgili belgeler ile diğer belge ve sözleşmelerin saklanması için gerekli tedbirleri almak,
 7. Yıllık ve munzam aidat ihbarnamelerinin üyelere tebliğ edilmesini, makbuz karşılığında tahsilat yapılmasını ve bulunmayan üyelerin adreslerinin araştırılarak tespit edilmesini sağlamak,
 8. Odanın gelir ve gideri ile ilgili diğer bütün işleri kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre yürütmek,
 9. Personelin sigorta aidatlarını düzenleyip göndermek,
 10. Verilecek hizmetle ilgili diğer görevleri yapmak.
 11. Birimi ile ilgili dokümanları hazırlamak / onaylamak.
 12. Kalite hedeflerini izlemek / izlenmesini sağlamak.
 13. Birimi ile ilgili veri analizi uygulamalarını yapmak.
 14. Biriminde tespit edilen iç tetkik uygunsuzluklarını temrin süresi içinde gidermek.
 15. Tespit ettiği uygunsuzluklar / potansiyel uygunsuzluklar için düzeltici / önleyici faaliyet talebinde bulunmak.
 16. Birimi ile ilgili başlatılan düzeltici / önleyici faaliyetleri temrin süresi içinde uygulamak.
 17. Birim personelinin ihtiyaç duyulan eğitimleri için talepte bulunmak.

 

Oda Birimleri
Kurumsal

Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç
İletişim Tercihi