İletişim Hattı +90 324 515 10 55
Muhasebe Servisi
Sultan Erdoğan
Muhasebe Memuru
+90(324 ) 515 1055 (Dahili: 120)

5174 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikleri gereğince ; yapılacak işin niteliğine göre yasal zorunlulukları da göz önünde bulundurarak tüm işlemlerin sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleşmesini sağlayan birimdir. Odanın her türlü hesap işlerinin görevlisi ve sorumlusudur.

• Oda üyelerinin kayıt ücreti, yıllık aidat, munzam aidat ve gecikme zamlarının tahakkuk ve tahsilini sağlamak.

• Odalar arası munzam aidat paylaşımı ile ilgili işlemleri yürütmek.

• Oda Bütçesinin hazırlanmasına yönelik çalışmaları yürütmek ve bütçenin fiili mukayesesini yapmak ve sonuçları rapor halinde hazırlamak.

• Yapılan masraflar hakkında genel sekreter ve yönetim kuruluna bilgi vermek.

• Aylık mizanlar, Mali tablolar ve dönem sonu bilançosunu hazırlayıp kesin hesabı ilgili makama sunmak.

• Hesapları İnceleme Komisyonuna belirli periyotlarda tüm kayıtları ibraz etmek.

• Bütçe gereğince yapılması gereken tasarruf ve ödemeleri mevzuat hükümlerince, sözleşme ve satın alma koşullarını da göz önünde bulundurarak yerine getirmek.

• Odanın banka hesaplarını kontrol altında tutarak hesapları gösteren rapor hazırlamak, vadeli hesap işlemlerini yürütmek ve azami ölçüde verimli kılmak.

• Odamız Meclis, Yönetim Kurulu, Meslek Komiteleri, Hesapları İnceleme Komisyonu ve diğer Özel İhtisas Komisyonu üyelerine yıl içerisinde huzur haklarının tahakkuk ve ödemelerini yapmak.

• Yurt içi ve Yurt dışı görevlendirmelerle ilgili avans ve kapama işlemlerinin takip ve kontrolünü yapmak.

• Odamızın iştirak ettiği kuruluşlarla ilişkileri yürütmek ve koordinasyonu sağlamak.

Oda Birimleri
Kurumsal

Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç
İletişim Tercihi