İletişim Hattı +90 324 515 10 55
Kapasite Raporu Servisi

KAPASİTE RAPORUNUN TANIMI VE KAPSAMI
Kapasite raporu;bir firmanın,mevcut makine parkı ve is gücüyle,1 yıl zarfında birkaç birimlik üretim yapılabileceğinin belli kriterlerden hareket ederek bilimsel bir şekilde belirlenmesi sonucu düzenlenen belgedir.
Kapasite raporunun geçerlilik süresi 2 yıldır.

KAPASİTE RAPORU TANZİMİNDE AMAÇ NEDİR?
Kapasite raporları ülkenin sinai üretim potansiyelini tespşit etmek,ekonomik ve stratejik plan ve programları için ver, tabanı oluşturmak amacıyla düzenlenmektedir.Anılan belge,teşvik,kota,tahsis,ihale,ithalat ve ihracatla ilgili işlemler ile,çeşitli kamu kuruluşları ve Bakanlıkların kayıtlarına girmek için kullanılmaktadır.(sanayi sicili,gıda gibi

KAPASİTE RAPORU TANZİMİ ZORUNLU KILAN MEVZUATLAR HANGİLERİDİR?
-6948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu
-5174 sayılı TOBB Kanunu
-TOBB Muemelat Yönetmeliği
-İthalat ve İhracat Yönetmelikleri
-Yatırımları Teşvik ile ilgili Tebliğler
-560 sayılı Gıdaların Üretimi ve Tüketimi ve Denetlemesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Yönetmelikleri

KAPASİTE RAPORU HANGİ ALANLARDA KULLANILIR?
-Yatırım Teşvik Belgesinde,
-Vergi incelemelerinde,ihracat kdv iadesinde,
-İşyeri Belediye Ruhsat müracatlarında,
-DİİB-Dahilde İşletme İzin Belgesinde,
-Geçici Kabul İzin Belgesi müracaatlarında ve bu belgeler kapsamındaki taahütlerin kapatılması aşamsında,
-Yasal bir zorunluluk olan ve indirimli tarifeden elektik alımı için de gerekli görülen Sanayi Sicil Belgesi müracaatlarında,
-Muhtelif İthalat ve İhracat işlemlerinden,
-Resmi ve özel ihalelerde,
-Yurtiçi ve yurtdışı kredi teminlerinden,
-Yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılımlarında,
-Tahsisli veya ithalinde tarife kontejanı uygulanan hammaddelerin temininde,
-İmalat Yeterlilik ve Yerli Malı Belgesi alımında
-Kamunun muhtelif amaçlı incelemelerinde gerekli olmakta ve ayrıca ülkenin sanayi envanterlerinin cıkartlması çalışmaları ile seferberlik plan ve programınlarına ışık tutmalıdır.

KAPASİTE RAPORLARI TANZİM İŞLEMLERİ NASIL YÜRÜTÜLÜR?
-Firma tarafından kapasite raporu talep formuve ekinden istenen evraklar ile birlikte Sanayi Servisine başvurulur.
-Başvuru ile ilgili raportör tarafından değerlendirilir.
-Görevli eksper mühendis daha önceden belirlenen tarihte firmanın iş yerine ziyarette bulunulur.
-Eksper mühendis kapasite kriterlerine uygun olarak ölçüm ve tespitlerini yapar ve raporunu tanzim eder.
-Tanzim edilen rapor, onaylanmak üzere TOBB'a gönderilir.
-TOBB onaylı rapor firmaya teslim edilir.

KAPASİTE RAPORUNUN YENİLENMESİNİ GEREKTİREN NEDENLER HANGİLERİDİR?
-Süre bitimi,
-Adresi değişikliği,
-Kapasite verilerindeki değişiklikler.

KAPASİTE RAPORUNUN İPTALİNİN GEREKTİREN NEDENLER ?
-Tesisin başka bir firmaya devir edilmesi, kısmen veya tamamen kiraya verilnesi veya geri alınması,
-İş yerinin değiştirilmesi sonucu,makine tesisat tablosunda kapasiteye etki edecek bir değişikliğin saptanması(bu durumda eski kapasite raporu iptal edilir yerine yenisi tanzim edilir.),
-Firmanın sanayicilik vasfını kaybetmesi(firmanın üretimi bırakması veya işi yerinin devamlı kapalı olduğunun tespiti),
-Kuruluşun feshi veya iflas etmesi,
-Şahıs firmalarında firma sahibinin vefatı,firmanın faaliyet konusunu değiştirmesi veya iş yerini başka bir ile nakletmesi ve/veya başka bir odaya kayıt olmak suretiyle yeni bir kapasite raporu tanzim ettirmesi,
-Tabii afetler nedeniyle makine ve tesisatın harap olması ve uzun zaman çalışamaz durumda bulunduğunun tespiti,
-Geçerlilik süresinin dolması


Sanayi Odalarına kaydolarak sanayi kuruluşu niteliği kazanan özel veya tüzel kişiliklerin irtibat bilgilerini, üretim konularını ve yıllık üretim kapasitelerini, teknolojilerini, makine parkını, kullandıkları hammaddeleri, sermaye ve istihdam bilgilerini ve benzeri konuları içeren, kuruluşun kimlik kartı niteliğindeki kapasite raporlarını Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası organizasyon yapısı içerisinde, Kapasite Şubesi düzenlemektedir.

Kapasite Şubesi tarafından görevlendirilen ekspertiz heyetleri ile firma işyerinde yapılan inceleme ve belgelerin değerlendirilmesi sonucunda düzenlenen kapasite raporları, prosedür gereğince Odalarca elektronik ortamda hazırlandıktan sonra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (T.O.B.B) onayını almak zorundadır.

Kapasite raporlarının yanıltıcı veya haksız rekabete neden olabilecek bilgiler içermemesi büyük önem taşıdığından, hesaplamalarda T.O.B.B. tarafından belirlenen kriterler ve hesaplama yöntemleri esas alınmaktadır.

Kapasite Şubesi tarafından kapasite raporlarında yer alan ürünler ile makine ve tüketim kalemleri TÜİK ve TOBB tarafından belirlenmiş kodlama sınıflamasına göre kodlanmaktadır. Ürünlerin kodlanmasında PRODTR 2010, makine ve tüketim kalemlerinin kodlanmasında ise CPA 2008 sınıflama sistemi kullanılmaktadır.

Kapasite raporu başvurusunda bulunmak için İstanbul Sanayi Odası'na üye olmak zorunludur. İşyeri adresi değişikliklerini Üye İlişkileri Şubesine bildirmeyen üyelerimizin Kapasite Raporu müracaatları kabul edilmemektedir.
Kapasite raporu başvurusu, aşağıdaki linklerden elde edilebilecek "Kapasite Raporu Müracaat Formu" 1 adet doldurularak ve ekinde belirtilen belgelerle Kapasite Şubesine yapılabilmektedir.

 

Not: Müracaat dosyasına eklenecek tüm belgeler firma kaşesi ile onaylanmalı ve yetkili kişi tarafından imzalanmalıdır. Başvuru formuna eklenerek, eksiksiz olarak teslim edilmesi gereklidir.

 

Kapasite Raporu İstek Formu
Kapasite Rapor ücretini yatırmak için
Erdemli Ticaret Ve Sanayi Odası IBAN NO:
70 0001 0004 9032 4887 67 50 01

Kapasite Raporu bilgi için: +90(324 ) 515 10 55  (Dahili 111)

İlk Kapasite
: 4500TL
Yenileme:4500TL
TOBB Birlik Onay Ücreti: 3750TL (TOBB Hesabına)

AKBANK BAKANLIKLAR ŞUBESİ
TR35 0004 6001 5388 8000 0690 72

VAKIFBANK MERKEZ ŞUBESİ
TR21 0001 5001 5800 7293 5864 13

HALKBANK ÇUKURAMBAR ŞUBESİ
TR14 0001 2001 3110 0016 0000 38

 

Oda Birimleri
Kurumsal

Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç
İletişim Tercihi