İletişim Hattı +90 324 515 10 55
Kalite ve Akreditasyon Servisi
Enver ATEŞ
KALİTE VE AKREDİTASYON SORUMLUSU
0324 515 10 55 (Dahili:119)
Kalite ve Akreditasyon Servisi Sorumlulukları

YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 1. Kalite yönetim sisteminin, bu standardın şartlarını karşılamasının güvence altına alınmasını sağlamak
 2. Proseslerin istenen sonuçları ortaya çıkarmasının güvence altına alınmasını sağlamak
 3. Kalite yönetim sisteminin performansı ve iyileştirme için fırsatlar ile ilgili raporlamanın yapılması
 4. Kurumumuzda müşteri odaklılığın teşvik edilmesinin güvence altına alınmasını sağlamak
 5. Kalite yönetim sistemindeki değişiklikler planlanır ve uygulanırken, kalite yönetim sisteminin bütünlüğünün güvence altına alınmasını sağlamak
 6. Akreditasyon konusunda personeli bilgilendirmek,
 7. Akreditasyon kriterlerini uygulamak ve/veya uygulanmasını sağlamak,
 8. Stratejik hedeflerin izlenmesini sağlamak,
 9. Hedeflerin gerçekleşmesinde aktif rol oynar ve sürekli iyileşmeyi sağlar.
 10. Üye anketlerini düzenler ve analizlerini yapar.
 11. Yıllık olarak yapılan denetlemeleri yönetir ve sistemin devamlılığını sağlar.
 12. İç ve dış eğitimleri takip ederek, personel ve üyelerin katılımını sağlar.
 13. Performansa dayalı personel yönetim sisteminin uygulanmasını sağlar ve takibini yapar.
 14. Her yıl Faaliyet Raporunu hazırlar ve Genel Sekretere sunar.
 15. Genel sekreter ile birlikte İş Planı taslağını hazırlar ve Akreditasyon İzleme Komitesine sunar.
 16. Akreditasyon çalışmalarını yürütür. Gelişmeleri takip ederek süreci devamlı kılar.
 17. Misyon, vizyon, politikaların yılda bir defa YK Toplantılarında görüşülmesini sağlar.
 18. Kurum içindeki politikaların güncelliğini izler.
 19. Web sayfasının güncellik takibini izler.
 20. Meclis ve Yönetimin eğitim taleplerini alarak Yönetici Eğitim Planını hazırlar.
 21. Yönetici Eğitim Planının uygulamasını sağlar.
 22. İş Planı gerçekleşme durumunu izlemek, sonuçları Genel Sekreter ve Akreditasyon İzleme Komitesine sunar.
 23. Üye Anketlerinin yapılmasını sağlamak sonuçları analiz ederek Genel Sekretere sunar.
 24. Personelin önerileri ile Personel Toplantı gündemlerini oluşturmak Genel Sekreterin sözlü önerisi ile toplantı tarih ve saatini belirlemek toplantıların ayda gerçekleşmesini sağlamak, toplantı kararlarını yazar.
 25. Personel toplantılarında alınan kararların takibini yapmak.
 26. Personel toplantıları katılım oranı grafiğini yapar.
 27. Sosyal paylaşım sitelerinin güncelliğini sağlar
 28. Basın kupürlerini dosyalamak, basında çıkan haber grafiğini yapmak 3 ayda bir Genel Sekretere sunar.
 29. Web sayfasındaki üye bilgilerinin güncelliğini takip eder.
 30. Varlık Listesinin yılda bir defa güncelliğini takip eder.
 31. Bilgi Güvenliği Risk Analizi Çizelgesinin yılda bir defa güncelliğini takip edilmesini sağlar.
 32. Acil Durum tatbikatının yapılmasını sağlamak, sonuçları raporlar.
 33. Üye etkinlik katılımcı listesinin doldurulmasını sağlamak, etkinlik sonrası anket düzenleyerek anket sonuçlarını raporlar ve Genel Sekretere sunar.
 34. Bakımların, plana uygun olarak yapılmasını sağlar.
 35. Üye şikayet ve önerilerini alarak incelenmesini sağlar.
 36. Yılda bir defa periyodik olarak üye bilgilerini günceller.
 37. Dış kaynaklı dokümanların güncelliğini izler.
 38. Üyelerin tercih ettikleri iletişim yöntemine göre gruplandırılmasını sağlar.
Oda Birimleri

Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç
İletişim Tercihi