İletişim Hattı +90 324 515 10 55
Text/HTML
AKREDİTASYON SİSTEMİ NEDİR ?
Sistemin amacı, Türk Oda/Borsa Sisteminin; Oda/Borsalarımız arasında kalite bilincinin yerleştirilmesi, Oda/Borsa Sistemimizin iş dünyası nezdinde saygınlığının ve hizmet türlerinin artırılması, hizmet kalitelerinin iyileştirilmesi, Oda/Borsa Sistemlerinin birbirine yakınlaşmanın sağlanması suretiyle Avrupa Oda/Borsa Sistemine uyumunun sağlanmasıdır.

Bu çerçevede, Birliğimiz;  EUROCHAMBRES ve İngiltere Ticaret Odası (British Chamber of Commerce) işbirliği çerçevesinde İngiltere ve Almanya Oda sistemlerinin en iyi uygulamalarını dikkate alarak, 2001 yılında Oda Akreditasyon Modelini geliştirmiş ve 2005 yılına kadar projeyi İngiltere Ticaret Odası ile birlikte yürütmüştür.

Oda Akreditasyon Modeli 2005 yılından itibaren Birliğimiz tarafından yürütülmüş olup,  2008 yılında yapılan çalışmalar sonucunda Borsalar da sürece dahil edilmiş ve model kapsamındaki çalışmalar TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi olarak uygulanmaya başlamıştır.

2009 yılında TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Sisteminin etkinliğinin gözden geçirilmesi ve İngiltere Ticaret Odası’nın hazırladığı “2008 Akreditasyon Kılavuzu”nun tüm Oda/Borsalar tarafından uygulanabilirliğinin tespiti amacı ile İngiltere Ticaret Odası ve Birliğimiz uzmanları 9 ay süren bir çalışma yapmış, bu çalışma sonucunda da “2010 Akreditasyon Kılavuzu” yayınlanmıştır. 2016 yılında ise puanlama sisteminde bir revizyon çalışması yapılarak ondalıklı puanlama sistemine geçiş yapılmıştır.
AKREDİTE ODA/BORSA NEDİR?
Akreditasyon Sürecinde başlayan Oda/Borsalar; Akreditasyon Standardını oluşturan Yönetim Ve Oda Borsa Mevuzatı,Mali Yönetim,İnsan Kaynakları Yönetimi,İş Planlaması ve Yönetimi, Haberleşme ve Yayınlar,Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı,Üye İlişkileri,Kalite,İletişim Ağı,Politika ve Temsil Bilgi ,Danışmanlık ve Destek,İş Geliştirme ve Eğitim,Uluslararası Ticaret,Borsacılık Faaliyetleri başlıkları altındaki 103 kriterden oluşan bağımsız denetçi kuruluşlarca denetlenerek akreditasyon statüsü kazanırlar.
Akredite Oda/Borsalar söz konusu kriterden her 3 yılda bir yeniden denetlenerek sürdürülebilir ve kaliteli hizmet sunma noktasında performans ölçümüne tabi tutulur.Akreditasyon değerlendirmesi sonucundan alınan puanlara göre A,B ve C kategorisi olarak Odalar TOBB veTürk Loydu tarafından yapılan denetim sonucunda Akredite edilmektedir.


Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç
İletişim Tercihi