İletişim Hattı +90 324 515 10 55
Text/HTML

ÜYE  SORUMLULUKLARI

ÜYELER;

1)Her yıl Haziran ve Ekim ayı içersinde ödemekle yükümlü oldukları munzam aidat ve yıllık aidatlarını geciktirmeden ödemekle ,geciktiridiği takdirde, gecikme zamlarıyla birlikte ödemekle,

2)Yapılan hizmetlerin karşılığı belirlenen  ücretleri  ödemekle,

3)Adres,telefon,faks,elektronik posta adreslerinden herhangi biri yada hepsinde meydana gelen değişikleri en kısa sürede odaya bildirmekle,

4) Maliyeden kaydını sildiren üyeler maliyeden iş bırakma tarihi itibariyle en geç bir ay içerisinde Odaya bunu bildirerek kayıt sildirme işlemlerini gerçekleştirmekle,

5)Odaya yaptıkları her türlü beyanda bilgileri doğru beyan etmekle,

6) Mesleki ahlak,disiplin ve tesanüde uymakla,

7)Ticaret ve Sanayi hayatıyla ilgili yapılan araştırma faaliyetleri kullanılan, firmalara ait istastistiki bilgileri ve rayiç fiyat tespitlerinde kullanılan, ürünlere ait fiyat bilgilerini en kısa sürede doğru olarak odaya ulaştırmakla,

8)Firmalarınnın Ticaret Sicilindeki kayıtlarından yaptıkları her türlü değişikliği en geç 15 gün içerisinde odaya bildirmekle,

9)Odamıza kayıtle kooperatif ve şirketler hisse,yetki,adres,sermaye ve genel kurula ilgili işlemlerini karar tarhinden itibaren 15 gün içerisinde Ticaret Sicil Memurluğumuza bildirmekle yükümlüdür.

Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç
İletişim Tercihi